Mentions légales

Juridische kennisgeving

MC SHOP

part of Current Solution

info@mcshoponline.nl

KVK nummer: 73787043

BTW nummer: NL224541262B01

Copyright

Deze website van MC Shop valt onder het auteursrecht. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze website (tekst, foto's, afbeeldingen, geluid, video en animatiebestanden etc.) en de opmaak daarvan vallen onder het auteursrecht en andere wetten ter bescherming van het intellectuele eigendom. Dupliceren, verwerken, bewerken of beschikbaar stellen voor derden in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van MC Shop. Sommige pagina's van de website van MC Shop vallen onder het auteursrecht van derden. Tenzij anders vermeld zijn wettelijke eisen van toepassing op alle gebruikte merknamen.

Garantie

Deze website is gebouwd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de beschikbaar gestelde informatie actueel, correct en compleet is. Hetzelfde geldt voor alle andere internetpagina's waar links naar verwijzen. MC Shop is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetpagina's die via deze koppelingen bezocht kunnen worden. Daarnaast is MC Shop uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade direct of indirect voortkomende uit het gebruik van deze website (mits de schade niet het gevolg is van nalatigheid of een grove fout).